Informácie o Nórsku

 

ZÚ SR v Osle:

Embassy of the Slovak Republic
Cort Adelers Gate 24
0244 OSLO
Kingdom of Norway
T: 47/22 55 55 90
F: 47/22 55 50 19
E - mail:
slovakr@online.no

ZÚ NK vo Viedni:
Embassy of the Kingdom of Norway
Bayerngasse 3
A - 1030 Viedeň
AUSTRIA
T: 0043/1/715 66 92
F: 0043/1/712 65 52

 

Podmienky vstupu
Občania SR, držitelia platných cestovných pasov a OP, môžu voľne pricestovať do NK cez ktorýkoľvek hraničný priechod určený pre medzinárodný cestovný styk a zdržiavať sa v NK bez víz po dobu nepresahujúcu 3 mesiace.

 

Podmienky pobytu
Pre bezcolný dovoz tovarov osobnej spotreby platia nasledovné limity:

Dovoz tovarov osobnej potreby

 • 1l alkoholu (do 60% obsahu alkoholu),
 • 1l vína a alkoholické nápoje do 23% alkoholu,
 • 2 litre piva,
 • cestujúci musí mať viac ako 20 rokov, ak dováža tvrdý alkohol a viac ako 18 rokov, ak dováža vína,
 • 200 ks cigariet alebo 250 g iných tabakových výrobkov,
 • 200 tabakových papierikov,
 • v prípade, že sa nedováža tvrdý alkohol, môžu byť dovozené 2l vína                                                                                                                           Príklad
 • Dovoz bez tabaku

 • Illustrasjon av 1 flaske brennevin, 4 flasker vin og seks små bokser øl.

  • 1 liter brennevin, 3 liter vin (4 flasker) og 2 liter øl (6 x 0,33). 

  Illustrasjon av seks flasker vin og 6 små bokser øl

  • 4,5 liter vin (6 flasker) og 2 liter øl (6 x 0,33).

  • 6,5 liter øl (19 x 0,33)
    

  Dovoz s tabakom

  Illustrasjon av 1 flaske brennevin, to flasker vin, seks små bokser øl og sigaretter

  • 1 liter brennevin + 1,5 liter vin (2 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33)
   + 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

  Illustrasjon: 4 flasker vin, 6 små bokser øl og sigaretter.

  • 3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33)
   + 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

   

 

Dovoz potravinárskych výrobkov

Dovoz mäsa, zeleniny a iných poľnohospodárskych výrobkov podlieha špeciálnym importným reštrikciám s cieľom zabrániť šíreniu chorôb poľnohospodárskych rastlín a zvierat. Bez dovozného povolenia je však pre osobnú potrebu možné doviezť: celkovo 10 kg ovocia, zeleniny, obilných a múčnych výrobkov a mliečnych výrobkov (okrem mlieka a smotany). Z toho je povolené doviesť max. 3 kg mäsa a mäsových výrobkov vrátane konzerv z krajín EÚ.

Bez špeciálneho povolenia platí trvalý zákaz dovozu nasledovných komponentov: zákaz dovozu narkotík, veľkého množstva liekov a jedov (cestujúci môže mať pri sebe lieky pre vlastnú potrebu, na ktoré by mal mať potvrdenie od lekára), zbraní, munície, vajec, zemiakov, mlieka, smotany, vtákov a exotických zvierat.

Dôležité upozornenie platí pre dovoz domácich zvierat (psov a mačiek) na nórske územie. Nórsko je jednou z mala európskych krajín, kde sa nevyskytuje besnota, preto sú v krajine zavedené prísne ochranné opatrenia. Ak má cudzinec záujem doviezť so sebou domáce zviera, musí mať k jeho dovozu veterinárne osvedčenie a povolenie od Štátneho úradu pre karanténu zvierat Nórskeho kráľovstva. Zviera musí v Nórsku stráviť najmenej 4 mesiace v karanténe.

Povinná výmena valút neexistuje.

 

Núdzové telefónne čísla
požiarnici - 110
polícia - 112
zdravotná služba - 113
informácie - 180

Zdravotná starostlivosť
Za lekárske zákroky vrátane prvej pomoci sa platí v hotovosti. Ceny sú vysoké. Jedna návšteva lekára bez ošetrenia stojí od 250 NOK vyššie, deň pobytu v nemocnici od 2500 NOK vyššie. Odporúčame  pripoistenie na celoročné poistenie liečebných nákladov pred cestou do Nórska.


Osobitosti
Nóri rozprávajú 2 úradnými jazykmi: bokmål a  nynorsk, ale takmer bez výnimky komunikujú po anglicky.
Nie je povolené pitie alkoholických nápojov na verejnosti. Platia značné obmedzenia pre fajčiarov.
Rýchle zmeny atmosferického tlaku a počasia môžu u vnímavých jedincov viesť   k zhoršeniu zdravotného stavu.
V Nórsku je vybudovaná hustá cestná sieť, ktorá kopíruje hornatú krajinu, preto podmienky pre rýchly presun motorovým vozidlom sú obmedzené, avšak väčšina ciest je v náročnom horskom teréne dobre konštrukčne riešená. Upozorňujeme vodičov na rýchle a neočakávané zmeny počasia (sneženie v letných mesiacoch). Odporúčame v tejto súvislosti, aby mal vodič vo výbave vozidla         i počas letných mesiacov minimálne zimné reťaze a teplé oblečenie. Diaľničných viacprúdových úsekov je v Nórsku veľmi málo. Na vybraných diaľničných úsekoch je od júna 2001 povolená max. rýchlosť 100km/hod (diaľnica Oslo - letisko Gardermoen, diaľnica E6 Oslo - Ostfold a 31 km úsek diaľnice E18 vo Vestfolde). Na dvojprúdových cestách mimo osád je možné jazdiť maximálnou rýchlosťou do 80 km za hodinu a v osadách iba 50 km za hodinu. Vodič musí mať počas jazdy zapnuté svetlá. Všetci cestujúci musia mať počas jazdy zapnuté bezpečnostné pásy. Slovenskí vodiči nie sú povinní byť držiteľmi tzv. "Zelenej karty", napriek tomu však pre prípad mimoriadnych okolností odporúčame, aby si ju pred cestou do zahraničia zaobstarali. Pre riadenie motorového vozidla nie je potrebné vlastniť medzinárodný vodičský preukaz. 
Pre používanie alkoholických nápojov platí od januára 2001 pre vodiča limit     0,02 % alkoholu v krvi a jeho prekročenie je tvrdo postihované.
 
Upozorňujeme na možnosť vracania DPH pre turistov (tax free) pri nákupe tovarov v hodnote vyššej ako 300,- NOK. Toto platí, len pokiaľ nemáte v Nórsku povolenie na prácu alebo na pobyt.

 

 

 

 

Daňový systém 

V Nórsku platia dane všetky fyzické a právnické osoby a to zo všetkých príjmov plynúcich z tuzemska i zo zahraničia. Príjem z nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na nórskom území, je vždy zdanený v Nórsku.

Každý, kto pracuje a má príjem v Nórsku musí mať nórsku daňovú kartu - skattekort. Kým túto kartu zamestnanec nedoručí zamestnávateľovi, tento mu môže strhávať 50% daň z hrubého príjmu. Po doručení skattekortu je zamestnávateľ povinný vrátiť zamestnancovi rozdiel zaplatenej dane. 

Základná daň zo zisku  je 28%. Vždy v marci sa robí daňové vyrovnanie za predošlý rok. Je možné požiadať o rôzne daňové úľavy.  Sociálne dávky za zamestnancov platí firma podľa piatich oblastí v Nórsku, a to najviac v oblasti Osla a okolia – 14,1 % a najmenej na severe krajiny – Tromsø a Finmark – 0 %.

Základná sadzba DPH je 25 % s výnimkou pre základné druhy 

potravín, u ktorých je len 14% sadzba.                                                       

 

  

Prídavky na deti

Je možné požiadať o rodinné prídavky - barnetrygd v Nórsku. Potrebné je odpracovať minimálne 6 mesiacov. Rodinné prídavky budú doplatené spätne za celé obdobie od podpísania pracovnej zmluvy. Plná suma rodinných prídavkou je 970 NOK/mesiac.

Pokiaľ máte dieťa vo veku 1 - 2 rokov, je možné požiadať

o kostantstøtte.

Výška príspevku závisí od toho, koľko hodín do týždňa strávi dieťa    v jasliach.

Žiadosti o barnetrygd a konstantstøtte nájdete v sekcii súbory na stiahnutie 

Pokiaľ budete mať záujem, vieme vám pomôcť pri vypisovaní žiadostí o barnetrygd a kontantstøtte

 

 

Dôchodkový systém

Aby ste mali nárok na vyplácanie dôchodku z Nórska, je potrebné odpracovať v Nórsku minimálne 3 roky. 7,8% z vášho hrubého prímu odchádza na váš dôchodkový účet. Dôchodok môžete požiadať až po dosiahnutí veku 67 rokov.