Jozef Labdík - sprostredkovanie zamestnania

  Som držiteľom licencie udelenej ÚPSVaR,                                     

  povolenie č.: AA/2009/29573/10604/OISS


Nachádzate sa na stránke mojej spoločnosti.

Venujem sa sprostredkovaniu práce v Nórsku. Spolupracujem s personálnou agentúrou Manpower AS, Oslo a firmou Nordfjordkjøtt  AS, Loen. Sú to práce v mäsopriemysle. Okrem pracovníkov vyučených v odbore mäsiar - udenár tu nachádzajú uplatnenie aj pracovníci vyučení v iných odboroch. Jedná sa väčšinou o práce v baliarni, vo výrobe a pomoc pri porážaní hospodárskych zvierat.

Najrozšírenejšie sú v tejto oblasti ponuky na sezónne práce: marec - apríl, jún - december. 

Moja činnosť:

* výber vhodných kandidátov

* spoločné  absolvovanie hygienického testu a kurzu bezpečnosti pri práci s uchádzačom (povinné pri práci pre firmu Manpower AS)

* vyplnenie žiadosti o daňovú kartu

* pomoc pri vybavovaní formalít pri vycestovaní (letenky, lístky na autobus)

* pomoc pri daňovom priznaní v Nórsku

* prekladateľská pomoc pri nástupe do zamestnania

* pomoc pri vypĺňaní tlačív v nórskom jazyku