Úradný preklad do anglického jazyka

Pokiaľ potrebujete úradný preklad dokumentov zo slovenského do anglického jazyka, môžete kontaktovať pani Marcelu Maslovú. Dokumenty na preloženie je možné po dohode odoslať emailom alebo poštou. Preložené dokumenty Vám odošle poštou formou dobierky.

Kontakt:

+421 908 234 764

 marcelam@projectorava.sk